Saturday, February 28, 2015

marathi lagna joke with imagemarathi lagna joke navra bayko

लग्न झालेल्यांसाठी एक प्रश्न...


उत्तर फक्त "हो" किंवा"नाही" मध्ये द्यावे..


आता तुमच्या बायकोने तुम्हांला मारणे बंद केले आहे का???No comments:

Post a Comment