latest funny insult marathi vinod



latest funny insult marathi vinod





उन्हाळा चालु झाला आहे काळजी घ्या, भरपुर पाणी प्या, छत्री वापरा, गरम पदार्थ कमी खा,


आणि


सगळ्यात महत्वाच " डोके जपा; कारण..........


"भुस्सा" लगेच पेट घेतो



Comments