khanderaya & banu joke






khanderaya banu marathi joke





Latest Marathi Joke 



उद्या खंडेराय बानू ला घेऊन जेजुरीत येणार आहेत .
त्यामूळे लोणंद - हडपसर जाणारे वाहने शिरवळ कात्रज मार्गे वळवण्यात येतील.








More Jokes