IPL Final Joke



ipl final joke



धोनीला सांगा नुसते पिवळे कपडे घालून चालत नाही 




जेजुरीला याव लागत