Salman Khan Funny Jokes



salman khan funny joke in marathi






Funny Latest Marathi Joke



सलमान म्हटला होता कि मुझपे एक एहसान करना
कि मुझपे कोइ एहसान मत करना .

जज ने सीरिअस घेतल ना राव ...




More Jokes 





सलमान खान चे विनोद 



salman khan funny marathi jokes bajrangi bhaijaan





कोनी सलमान खान चा नंबर देईल का...?

कोल्हापुर मधे हरवलेली मुलगी सापडलेली आहे तिला तिच्या गावी सोडायचे आहे.



No comments:

Post a Comment