Alia bhatt bjp election joke

ज्यांन कुणी महाराष्ट्र कुठ नेऊन ठेवला असल त्यांन उदया पर्यंत महाराष्ट्र मुंबई मध्ये आणून दयावा - अलिया भट