Diwali joke in marathi

सर्व मित्रांना कळविन्यात येते की
दिवाळीला एकाच काडीने 5-6 दिवे लावू नये.
अन्यथा तुमच्या घरच्यांना खात्री होइल की
"कारटं सिगरेट प्यायला लागलं"