Whatsapp admin joke maharashtra bjp style

आमचा Admin दिवसेन दिवस काळा पडत चाललाय
.
.
.
.
.
.
.
.
आरे कुठ नेवून ठेवलाय त्याचा पावडरचा डबा