Narendra modi joke


कोणाला US वरून mobile किंवा LED TV वगैरे आणायचा असेल तर सांगा....


,


,


,


,


दोन दिवसांनी मोदी येणारे!


Also Read