Whatsapp admin funny joke in marathi

आपला एडमिन
बायकोला घेउन पहिल्यांदाच सासुरवाडिला गेला .....
त्याचे खुप स्वागत करण्यात आले ...
पाच पकवाने बनवली होती ...
जेवताना सासूने विचारले ....
जावई बापू तुम्हाला कोणती  डीश आवडते ..??
एडमिन म्हणाला ....
.
.
.
.
.
"टाटा स्काय"