Whatsapp marathi sms joke

पहाट झाली ! पहाट झाली !
चिमण्यांची किलबिलाट झाली
अन जाग आली
त्यातून एक चिमणी
हळूच येऊन कानात म्हणाली,
उठा,............
.....Whatsapp  बघायचि वेळ
झाली...