makrand anaspure jokes



वडील : कॉलेजात तू
सगळ्यात कठीण गोष्ट कोणती शिकलास?
.
.
.
.
.
.
मक्या : दातांनी
बिअरची बाटली
कशी उघडावी.


Makrand Anaspure Comedy Joke



makrand anaspure funny comedy joke




मक्याला सिगारेटचे व्यसन लागले.
वडिलांनी त्याला रामदेव बाबांचा क्लास लावला.
मक्या आता पायानेही सिगारेट पितो.

No comments:

Post a Comment