लाईटच्या माळा लावायच्या होत्या Diwali marathi engineer jokeAny one E&TC engineer In group...........???????
.
.
.
.
.
.
.
लाईटच्या माळा लावायच्या होत्या..........