navra bayko jokeबायको : लाज नाही वाटत, स्वत:चं लग्न  झालंय तरी मुलींकडे पाहता?


नवरा:असं कुठं लिहील़य की ऊपवास असताना मेनू कार्ड पाहु नये