Kuthe nevun thevlay maharashtra majha election joke

अरे दिवाळीला १३ दिवस राहिलेत
तरी अजून मोती साबणाची जाहिरात
नाही टीव्हिला .
कुठे नेवून ठेवलाय
मोती साबण आमचा .
