Marathi diwali vinod

उठा उठा दिवाळी आली
.
.
....
.
.
.
.
बाजूवाली रांगोळी काढतेय
तिला बघायची वेळ झाली !!!!!!