Makya & Teacher dhamal marathi joke



Makya & Teacher dhamal marathi jokes






Marathi Jokes मराठी विनोद With Images




शिक्षक:-15 फळांची नावे सांगा बर...??
मक्या:-पेरु
शिक्षक:-शाब्बाश
मक्या:-आंबा
शिक्षक:-गुड
मक्या:-सफरचंद
शिक्षक:-वेरी गुड ३ झाले आता अजून १२सांग...?
मक्या:-एक डझन केळं....!!!.


मास्तर कोमात मक्या जोमात.