Chalu navra bholi bayko marathi hasya vinodChalu navra bholi bayko marathi hasya vinod

बायको:अहो तुम्ही लय भोळे आहात
तुम्हाला कोणीही फसवू शकतो
.
.
.
.
.
.
नवरा:सुरवात तुझ्या बापाने केली.