Sakharpuda ani lagna

साखरपुडा आणि लग्न या मधे जर खुप दिवसाचं अंतर असेल तर याचा फायदा कोणाला होतो
मुलाला ???
नाही
मुुलीला ???
नाही
.
.
.
.
मोबाइल कंपन्यांना होतो.........!!!