funny joke in marathi for friendsfunny jokes in marathi for friends

मुलीँनी प्रपोझ नाकारल्या नंतर,
जेवढं वाईट वाटत नाही.........


तेवढं वाईट,
मिञांच्या या बोलण्याने वाटतं...
.
.
.
.
.
.
.


यार आज नको, उद्या बसूया....?


More Jokes