Saturday, November 22, 2014

Funny maharashtra election vinod on politics

नवा उखाणा ...

भाजपाच्या राज्यात
शेतकरयांच दिसतय मरण
भाजपाच्या राज्यात
शेतकरयाच दिसतय मरण

अजितरावानी मुतून का होईना
पण भरले होते धरण ...

No comments:

Post a Comment