Black money narendra modi jokeआरं तो काळा पैसा राहू द्या
.
.
.
.
.
आधि कुणीतरी मोदीला 
भारतात परत आणा...