Killer latest marathi joke for whatsapp

आज काल व्हाट्स अप् ग्रुप महानगरपालिकेच्या शाळे प्रमाणे झालाय.......
हजेरी पटावर नावे तर सगळ्यांचि असतात पण हजर मात्र काही जन असतात...