Maharashtra election funny joke on politics

मुलगी: आई तु कोनाला मतदान केलं होतं...?

आई: साहेबांच्या भाजपाला...