Punekar helmet vinod

हेल्मेट घालूनही आस्ट्रेलियन खेळाडूचा म्रृत्यू झाल्यामुळे हेल्मेट कंपन्या खोटारड्या आहेत हे सिद्ध होते. म्हणून आम्ही हेल्मेट घालणार नाही
.
.
.
.
.
.
.
समस्त बेशिस्त पुणेकर....MH-12