Devendra fadnavis joke in marathi

फडणविस आणी माझी चर्चा समाधानकारक...
अँङमिनला Facebook व WhattsUp खाते मिळण्याची शक्यता!