sunbai sasubai funny marathi vinod


सुन : सासूबाई मी तुम्हाला मदत करु? .
.
.
.
.
.
.
.
.
सासू : का ग नेट पँक संपला वाटत ?


Also Read