Faltu marathi pj

45
वर्षाचा गण्या मुलगी बघायला जातो त्याला पाहुन
मुलीची आई बेशुदध पडते
.
.
.
शुद्धीवर आल्यावर बेशुदध होण्याचे कारण
विचारलं
.
.
तर म्हणाली
.
.अगं 20 वर्षाआधी हा मला पण
बघायला आला होता