Very funny marathi joke for whatsapp admin

Admin Girlfriend ला घरी घेउन गेला .
.
सर्व दरवाजे
.
.
.
.
सर्व खिडक्या
.
.
बंद केल्या
.
.
.
.
.
Light off करुन
.
.
.
.
तो तिच्या जवळ गेला
.
.
.
.आणि म्हणाला. :
?
?
हे बघ माझ्या घड्याळामध्ये radium आहे