Childerns day wish in marathi for whatsapp group

ग्रुप मधील सर्व
लहान मोठ्या 
लिम्बू टिम्बू
निरागस 
खोडकर
आणि
चावट
बालकांना बालदिनाच्या शुभेछया।।