Killer vinod marathi latest funny joke

सबको बता दो
आज मै बहुत खुश हूँ
.
.
.
.
क्योंकी
.
.
.
.
.
मागच्या वर्षाचे हिवाळ्याचे जॅकेट काढले
त्यात 20 रूपये सापडले