1 of the Best Marathi joke for whatsapp admin

अँडमिनच्या घरी एकदा 2 मित्र भेटायला आले.........
अँडमिननी बंदुक काडुन हवेत 2दा गोळिबार केला.....
मित्र : काही चुकल का अँडमिन आमच...........
.
अँडमिन : नाहि रे मित्रा,चौकातल्या हाँटेलमधे 2 चहा सांगीतले.....
अँडमिन चा नादच खुळा