Whatsapp admin joke in marathi

आपला admin शंभर वर्षे तपश्चर्या करतो. शेवटी त्याला देव प्रसन्न झाला. .देव म्हणाला: हे घे अमृत पी.
.
.
.
.
.
Admin: नाही नको गायछाप आहे तोंडात