Tuesday, November 18, 2014

Killer latest marathi joke for whatsapp

आज काल व्हाट्स अप् ग्रुप महानगरपालिकेच्या शाळे प्रमाणे झालाय.......
हजेरी पटावर नावे तर सगळ्यांचि असतात पण हजर मात्र काही जन असतात...

No comments:

Post a Comment