Ajit Pawar Joke


मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत पोहोचलेल्या यानाने पहिले छायाचित्र पाठवले त्यात एक फलक आढळून आला आहे,


'सदरहू जागेचा मालकी हक्क व सातबारा
"श्री अजित पवार "
यांचे नावे असून अतिक्रमण केल्यास 'कायदेशीर' कारवाई करण्यात येईल...