Marathi PJ jokeआयुष्यात 1गोष्ट लक्षात ठेवा ,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
.
रेल्वे कधीच पंक्चर होत नाही