prem mhanje kayप्रेम म्हणजे काय ?
आपल्याला माहित आहे
ती आपली होणार नाही...
तरीही तिच्याकडे भीकार्या सारख बघण
म्हणजेच प्रेम.