Funny marathi vinodतू गेलीस सोडून तरी
अंगणात माझ्या
तूझ्या पावलांचा
गंध आहे
.
.
.
.
.
मित्रांनो स्टॉक करून ठेवा
उद्या वाईन शॉप बंद आहे