marathi joke smsकोंबडा - I LOVE YOU
कोंबडी - हाहाहा
कोंबडा - हसू नको,
मी तुझासाठी काहीही करेन.
कोंबडी - गप रे कायपण.
कोंबडा - तू बोलून तर बघ.
.
.
.
.
.
.
कोंबडी - ठीके चल अंड घाल