Marathi whatsapp jokes for adminFunny Whatsapp Admin Marathi JokeMarathi whatsapp joke for admin

कीर्तनाच्या वेळी महाराजांनी सांगितले ,'मृत्यू ही अटळ गोष्ट आहे . या गावातील प्रत्येक माणूस केव्हा ना केव्हा तरी मरणार आहे .' त्यांच बोलणं ऐकून कीर्तनाला जमलेले सर्व श्रोते रडू लागले .
Admin ने मोठमोठ्याने हसायला सुरुवात केली . महाराजांनी विचारले का हसता ????
admin म्हणाले ,मी या गावचाच नाही .'
Admin जोमात बाकी जन कोमात

Whatsapp Admin Joke In MarathiWhatsapp marathi jokes images for admin