Puneri

Puneri ukhana
श्रावणात बरसती रिमझिम धारा
मी पिते कॉफी हे घालतात वारा