पावसाळ्यात बायकांनी झोपतांना

पावसाळ्यात बायकांनी झोपतांना
सर्व कपडे काढून झोपावेत..
.
.
.
.
.
.
.
बाहेर दोरीवर राहिले तर
भिजतील....
तुमच्या सुंदर-सुंदर
विचारांना माझा साष्टांग नमस्कार...!!!