Ganpati mandalacha aajcha suvichar

मंडळाचा सुविचार.... 
गणपतीच्या वर्गणीला चार जण.,
आणि
 t-shirt छापायला चाळीस जण