Aajcha suvichar whatsapp joke

ज्याच्या कपाळी
अष्टगंध
त्यालाच जास्त
बायांचा छंद...!