Marathi pjMarathi PJ Jokes


marathi pj jokes


एक असते चिऊ आणि एक असतो काऊ
काऊचं घर असतं शेणाचं
चिऊचं घर असतं मेणाचं


एकदा काय होतं...
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.आपलं वय काय?
आणि आपण वाचताय काय्?


 


Marathi PJ QuestionsMarathi PJ Questions

उसाच्या आईवडिलांना काय म्हणतात?


माउस आणि पाउस