Bayko Marathi Funny Jokes


बायकोत आणि सूर्यात काय साम्य आहे?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कितीही प्रयत्न केला तरी , आपण या दोघांकडे रागाने आणि एकटक पाहूच शकत नाही !