Aajcha suvichar-जो सुविचार वाचणार नाही त्याची...आजचा  सुविचार -------


मच  गया  शोर  सारी  नगरी  रे !!
जो  सुविचार  वाचणार  नाही  त्याची  आयटम  हगरी  रे !!!