Aadhar card

एखादी मुलगी "मी खूप सुंदर दिसते" असे
समजून
भाव खात असेल तर तिने आपल्या आधार
कार्ड
वरचा फोटो पाहावा. पाय जमिनीवर
येतील!!