Common sense

काही मुलांचा Common Sense Zero असतो!?!
.
.
कसा?
.
.
Gents Toilet मध्ये लिहून येतात
"पल्लवी I Love U"
आता  पल्लवी काय तिथे येणार आहे, मुतायला?