पप्पू

पप्पू ने एका मुलीला प्रपोज केलं पण त्या
मुलीनं त्याला नकार दिला...!!..मग काय
पप्पू ने ऑटोरिक्षा घेतली आणि तिच्या कॉलनी
मध्ये रिक्षा चालवू लागला, आता ती रोज
पप्पू ला थांबवते,
आणि पप्पू तिला नकार देऊन पुढे जातो
याला म्हणतात बदला घेणे.....